Referencie


2015

Vzduchom chladený chladič kvapalín DAIKIN typ EWAQ040BAW, chladiaci výkon 43,4 kW, RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder

Vzduchom chladený chladič kvapalín DAIKIN typ EWAQ040BAW, chladiaci výkon 43,4 kW


2015

Kompaktná kompresorová stanica BOGE v kontajneri, RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder

Kompaktná kompresorová stanica BOGE umiestnená v kontajneri vrátane elektrického prepojenia, rozvodov stlačeného vzduchu a kondenzátu, osvetlenia, vykurovania a vetrania

Parametre kontajnerovej stanice: inštalované 3 skrutkové vzduchom chladené kompresory o výkone elektromotora 55 kW a celkovom výkone ca. 1.500 m3/hod., sušenie stlačeného vzduchu na t.r.b. + 3C

Skrutkový vzduchom chladený kompresor BOGE S75-3-10, výstupný tlak 10 bar, výkon hlavného motora 55 kW, vrátane rekuperačného výmenníka


2015

Dodávky a montáž vykurovania a chladenia 2 výrobných hál (9 ks teplovodný ohrievač/chladič vzduchu), RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder

Dodávky a montáž vykurovania a chladenia 2 výrobných hál (9 ks teplovodný ohrievač/chladič vzduchu) prostredníctvom horeuvedených zariadení (počas zimnej vykurovacej sezóny ohrieva vodu kompresor BOGE, počas letnej sezóny chladí vodu chladič DAIKIN)


2015

kompaktná kompresorová stanica BOGE umiestnená v kontajneri, CARMEUSE Slovakia s.r.o. - závod Lom, Trebejov - okres Košice


kompaktná kompresorová stanica BOGE umiestnená v kontajneri vrátane elektrického prepojenia, rozvodov stlačeného vzduchu a kondenzátu, osvetlenia, vykurovania a vetrania
Parametre kontajnerovej stanice: množstvo stlačeného vzduchu 63,6 m3/hod., max. tlak 10 bar, sušenie stlačeného vzduchu na t.r.b. - 40C