Produkty

Generátory dusíka

Generátory, alebo aj vyvíjače dusíka, sú dôležitou výbavou hlavne pre potravinársky priemysel napr. pri balení potravín v ochrannej atmosfére alebo dopravu piva v pivovaroch a vína vo vinárstvach, v strojárstve a v elektrotechnickom priemysle pre výrobu ochrannej atmosféry pri spracovaní kovov, vo farmaceutickom priemysle, medicíne a pod.

Slúžia aj na plnenie pneumatík a v našom e-shope nájdete hneď niekoľko typov, vrátane tých, ktoré majú 150 litrový zásobník. Stačí si vybrať, produkty máme skladom ihneď k odberu.

viac na www.generatory-dusika.sk

Výroba dusíka zo stlačeného vzduchu na mieste spotreby

Priemyselná výdoba dusíka -ako vyrobiť dusík technológiou PSA

 

Tlaková cyklická adsorpcia (PSA)

Tlaková cyklická adsorpcia (PSA) sa môže použiť na výrobu N2 alebo O2 zo stlačeného vzduchu, ktorý sa dodáva do jednotky, ktorá využíva adsorpčné javy na odstránenie kontaminantov: N2, keď je požadovaný čistý plyn O2, alebo O2, keď je požadovaný čistý plyn N2. V obidvoch prípadoch sa odstránia aj H2O a CO2, ako aj ďalšie menšie znečisťujúce látky. Jednotka PSA obsahuje dve kolóny naplnené selektívnym adsorbentom, ktorý má afinitu k odstránenej zložke.

Na výrobu N2 sa používa uhlíkové molekulárne sito a na výrobu O2 sa používajú zeolity. Každá kolóna prechádza cyklickým sledom vysokotlakových a nízkotlakových krokov, ktorý zaručuje výrobu kontinuálneho prúdu plynu vysokej čistoty. V kroku vysokého tlaku si adsorbent zachováva kontaminanty prítomné v stlačenom vzduchu a požadovaný plyn (N2 alebo O2) sa získa z hornej časti kolón. Regenerácia sa uskutočňuje v nízkotlakovom kroku s uvoľňovaním kontaminantov zadržaných adsorbentom.

Naspäť k produktom