Služby

Audit energetickej efektívnosti výroby stlačeného vzduchu

Aby ste vyrábali stlačený vzduch čo najefektívnejšie, je potrebné najskôr skontrolovať vaše technológie. Na energetický audit používame prístroj AiReport, ktorý odhaľuje nedostatky a pomáha cielene zlepšovať systém stlačeného vzduchu.

Hlavným cieľom auditu je v tomto prípade meranie spotreby elektrickej energie, sleduje sa množstvo úniku stlačeného vzduchu, tlakové straty v potrubí a rôzne netesnosti, ktoré meriame  pomocou špičkových ultrazvukových meracích prístrojov LEAKBAT.

Merania trvajú približne 1 týždeň a ich výsledkom sú konkrétne návrhy na zlepšenia, ktoré vám pomôžu znížiť náklady na prevádzku technológií a v konečnom dôsledku ušetriť.

Pri audite prichádza na rad aj diagnostika strojov – v rámci nej vám zabezpečíme meranie vibrácií ložísk kompresorov a dúchadiel. 

Potrebujete audit? Obráťte sa na nás na tel. č. 0908 528 437 alebo e-mailom na info@boge.sk.

Naspäť k službám